Twórz nowoczesne aplikacje na technologii bezserwerowej z Google Cloud

Firmy skłaniają się ku innowacyjnym rozwiązaniom, aby nawiązać lepsze relacje z klientami. Tworzenie aplikacji w chmurze zapewnia firmom szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo, których potrzebują, aby tworzyć i uruchamiać efektywne aplikacje, które zapewniają lepszą obsługę klienta.

 

Dzięki Devoteam możesz skupić się na opracowywaniu kodu na platformie Google w środowisku opartym na kontenerach bez doświadczania i uzależnienia od jednego dostawcy.

 

Pomożemy Ci zbudować, przetestować, uruchomić aplikację i cieszyć się wdrożeniem zgodnym z zasadami CI/CD w wielu chmurach. Korzystaj z błyskawicznego zmniejszania i zwiększania produkcji, dzięki elastycznej infrastrukturze w zależności od ruchu użytkowników.

 

Wbudowane zabezpieczenia, zgodność z przyjętymi praktykami działania oraz inne usługi w całym procesie tworzenia oprogramowania zapewniają wdrożenie najlepszej wersji oprogramowania.

Etapy projektów:

Przygotowanie projektu i dokumentacji

Stworzymy kompleksowy plan architektury Twojej aplikacji. Do planu zostanie też dołączona dalsza dokumentacja metod wdrożeń, założeń, ograniczeń i projektu mikrousług. Możesz je znaleźć w AADD (Dokumencie projektu architektury aplikacji).

Napisanie kodu źródłowego

Kod źródłowy zostanie przekazany do repozytorium kodu i będzie zgodny z konwencjami nazewnictwa. Zostanie on automatycznie sprawdzony przez standardowe narzędzie branżowe pod kątem wytycznych dotyczących kodu, np. pep-08 dla Pythona.

Praca zgodna z zasadami CI/CD

Na tym etapie działania zostaną zintegrowane w chmurze i zostaną wdrażane kolejne kroki tworzenia aplikacji. Zmiany w kodzie źródłowym będą mogły być realizowane w określonej kolejności lub automatycznie. Zaimplementowane zostaną różne punkty kontrolne, takie jak: testy jednostkowe i integracyjne.

Zakończenie wdrożenia aplikacji chmurowo natywnej

Na tym etapie wdrożenia natywne aplikacje chmurowe będą działać bez zakłóceń, ale nadal będą monitorowane i zbierane będą logi systemowe podczas ich działania. Użytkownicy zakończą testy akceptacyjne. Przekazanie zostanie uznane za zakończone.