Narzędzie, którego potrzebuje każda organizacja

Nie korzystasz z aplikacji w chmurze? I tak potrzebujesz Okty.

 

Miliony osób polegają na Okta, by bezpiecznie łączyć się z technologią i aplikacjami niezbędnymi w codziennej pracy.

Okta_SSO

Single sign-on

Niezawodne integracje umożliwiają jednokrotne logowanie (SSO) do wszystkich aplikacji, jak również zarządzanie dostępami zgodnie z zasadami wewnętrznymi firmy.

Okta_MobilityManagement

Urządzenia mobilne

Jednorazowe logowanie do aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz aplikacji online, bezpieczny dostęp do aplikacji chmurowych firmy. Pełna integracja narzędzi w oparciu o  Active Directory, synchronizację haseł dostępu i ujednolicone zarządzanie.

Jak to działa

Okta jest fundamentem bezpiecznego łączenia się z technologią niezbędną do pracy. Produkty Okty korzystają z centralnych informacji o pracownikach, by udzielać im odpowiednich dostępów do aplikacji, z dowolnego urządzenia i w dowolnej chwili, zachowując rygorystyczne zasady bezpieczeństwa.

Okta MFA

Wielostopniowa weryfikacja

Okta dba, aby udzielane dostępy były zgodne z politykami organizacji, a w razie potrzeby tożsamość użytkownika była podwójnie weryfikowana. Integracje dotyczą zarówno aplikacji chmurowych jak i zainstalowanych lokalnie. Innowacyjne rozwiązanie podwójnej weryfikacji ułatwia bezpieczny dostęp każdemu użytkownikowi.

Adaptacyjna, biorąca pod uwagę ocenę ryzyka weryfikacja autentyczności korzysta z analiz Okty opartych na big data.

Okta_Lifecycle-Management

Procesy HR

Automatyzuj procesy HR i cykle dotyczące pracowników jak również dowolnej grupy zewnętrznych lub wewnętrznych współpracowników i dostawców.

Ponad 80 zintegrowanych aplikacji. Wyszukana kontrola nad dostępami, tożsamościami, w zależności od miejsca w procesie i w oparciu o polityki, zasady i zautomatyzowane działania.

Okta_universaldirectory

Universal Directory

Jedno miejsce do zarządzania wszystkimi użytkownikami, grupami i urządzeniami. Zgromadzonymi w Okta lub innych systemach.

Integracja z dowolną aplikacją lub zbiorem, uwzględniając ustanowione procesy i cykle.

Współczesne firmy nie tylko szukają narzędzi, które pozwolą im pracować szybciej i mądrzej, ale poszukują takżę rozwiązań, dających bezpieczeństwo i ułatwiających zarządzanie dostępnością aplikacji chmurowych.

 

Dlatego Devoteam nawiązał partnerstwo z Okta – aby dać naszym Klientom kompletną, w najwyższym stopniu bezpieczną platformę, łaczącą każdego pracownika z odpowiednimi aplikacjami. 

 

– Kevin Liu, Partner Manager, Devoteam

  • Kevin Liu
    Kevin Liu Services Director & Partner Manager