Ta strona zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o sposobie w jaki Devoteam Group i/lub jej spółki podległe, zależne i nowo przejęte firmy (“Devoteam”; “my”) dbają o ochronę przetwarzanych danych, a także jakie prawa związane z ich przetwarzaniem Ci przysługują. 

 

 

 

Nasze zobowiązania

 

Grupa Devoteam jest zobowiązana do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, a zwłaszcza z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO). Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko zgodnie z wyżej wymienionymi, obowiązującymi normami prawnymi. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych, odwiedź stronę internetową Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Grupa Devoteam przestrzega też wewnętrznej polityki dotyczącej ochrony danych osobowych, która obejmuje zasady wynikające z opisanych powyżej ram prawnych: wyraźny i uzasadniony cel przetwarzania danych, działanie zgodnie z zasadą doniosłości i proporcjonalności gromadzonych danych, ograniczony okres ich przetrzymywania, bezpieczeństwo i poufność przechowywanych informacji oraz poszanowanie praw osób, których dane dotyczą.

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe, które przekazujesz Devoteam działającemu jako administrator danych w rozumieniu przepisów są przetwarzane w celach marketingowych. Twoje dane są wykorzystywane do przesyłania Ci ofert na wydarzenia organizowane przez Devoteam Group lub naszych partnerów, dzielenia się publikacjami lub do personalizowania oferty zgodnej z Twoją działalnością.

 

Większość danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych dotyczy naszych klientów lub potencjalnych klientów, z którymi mamy lub z którymi chcemy nawiązać relacje biznesowe.

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach wymienionych powyżej opieramy na Twojej uprzedniej zgodzie, w takim zakresie w jakim ta zgoda jest obowiązkowa na podstawie obowiązujących norm prawnych. Jeśli zostaniesz poproszony o kliknięcie/zaznaczenie pola „Akceptuję”, „Zgadzam się” lub podobnych przycisków/pól wyboru dotyczących danych osobowych, zostanie to uznane za wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych do podanych w zgodzie celów. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych możesz wycofać w dowolnym momencie.

 

W przypadku, jeśli zgoda nie jest prawnie wymagana, wyżej wymienione działania będą uważane za zwykłe potwierdzenie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych nie będzie Twoja zgoda, a uzasadniony interes biznesowy, zaspokojenie Twoich potrzeb handlowych i rozwój naszej działalności lub wizerunku marki. Nie spowoduje natomiast to uszczerbku dla Twoich praw i wolności jako osoby, której dane dotyczą. W związku z powyższym zobowiązujemy się do skontaktowania się z Tobą w sposób zgodny z Twoimi potrzebami w razie potrzeby lub do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Przysługuje Ci też prawo do sprzeciwienia się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych („Rezygnacja”).

 

 

Przetwarzane dane osobowe

 

Dane przetwarzane w celach marketingowych gromadzone są:

Bezpośrednio, jeśli nas o to poprosiłeś(-aś) (np. w formie zgłoszenia przez formularz kontaktowy) lub w przypadku udostępnienia nam swoich danych kontaktowych (np. udział w wydarzeniu, konkursie lub grze interaktywnej; przekazanie swojej wizytówki; pobranie stworzonego przez nas raportu lub innej publikacji online).

Pośrednio, gdy dane zostały nam przekazane przez pośrednika (np. przekazane przez partnera w ramach akcji organizowanej wspólnie z Devoteam).

Kiedy dane są gromadzone przez pośrednika, podejmujemy niezbędne środki, by upewnić się, że gromadzenie danych zostało przeprowadzone zgodnie z prawem i jest zgodne z naszym celem przetwarzania.

Pozyskujemy też informacje kontaktowe ze źródeł publicznych, jeśli te informacje są jawnie dostępne, w tym: dane opublikowane na stronach internetowych (np. w sekcji „Kontakt” na stronie internetowej firmy) lub w sieciach społecznościowych stworzonych do kontaktu służbowego (np. LinkedIn).

Zebrane dane pozwalają Devoteam dowiedzieć się więcej o: Twojej tożsamości, Twoich danych zawodowych i pełnionych funkcjach, a także o Twoich potrzebach związanych z naszymi interesami biznesowymi. Dane te mogą zostać uzupełnione informacjami udzielonymi podczas interakcji z Devoteam.

W ramach naszych praktyk marketingowych podczas gromadzenia danych przestrzegamy zasad istotności i minimalizacji ilości danych z punktu prawnego, co oznacza, że gromadzone są tylko te informacje, które pozwalają nam tworzyć, utrzymywać lub rozwijać nasze relacje biznesowe.

 

 

Okres przechowywania danych

 

Twoje dane osobowe podlegają ograniczonemu okresowi przechowywania. Ten czas jest równoznaczny z czasem trwania relacji biznesowej między Tobą lub Twoją firmą a Devoteam. W innym przypadku Twoje dane będą przechowywane jedynie zgodnie z zaleceniami dot. zasad i procedur zarządzania i przechowywania danych stworzonych przez właściwe organy ochrony danych.

 

 

Dostęp do danych osobowych

 

Twoje dane są dostępne dla zespołów marketingu i sprzedaży Devoteam Group w celu rozwijania relacji biznesowych. Ze względów technicznych są one również udostępnione upoważnionym osobom zajmującym się usługami informatycznymi.

 

Jeśli podmiot przetwarzający Twoje dane interweniuje w naszym imieniu, zapewniamy, że przekazywanie lub wymiana danych są ograniczone do niezbędnych informacji, a proces odbywa się zgodnie z dozwolonymi celami przetwarzania wraz z odpowiednimi gwarancjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

Twoje dane są przechowywane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez naszych dostawców oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami i nie są przekazywane, ani ujawniane osobom trzecim.

 

 

Twoje prawa

 

Masz prawo, by odmówić otrzymywania wiadomości marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w przesyłanych formularzach, które używane są do gromadzenia danych osobowych.

Możesz też zażądać wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. W każdym momencie możesz sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych w celach marketingowych. Użyj do tego linku do rezygnacji z subskrypcji.

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz tego zrobić, wyślij wiadomość e-mail na adres dpo.group@devoteam.com lub list do Inspektora Danych Osobowych pod następujący adres:

 

Devoteam

73 Rue Anatole France

92300 Levallois-Perret

Francja

 

Twoje zapytanie musi zawierać pełne imię i nazwisko oraz adres, byśmy mogli się z Tobą skontaktować. Odpowiedź na Twoje zapytanie zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Okres ten może zostać przedłużony o dwa kolejne miesiące ze względu na złożoność wniosku lub ze względu na znaczną liczbę wiadomości, które zostaną skierowane do Devoteam. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zostaniesz niezwłocznie poinformowany(-a) o przedłużeniu okresu odpowiedzi.

 

Grupa Devoteam dokłada wszelkich starań, by Twoje dane osobowe były odpowiednio przetwarzane, ale jeśli uznasz, że nasze działania naruszają Twoje prawa, masz prawo złożyć skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w Twoim kraju.